KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Przegląd Technologi Szkieletów 5

Dostępne również w:

English | Català | Deutsch | Español | Suomi | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Русский | Svenska | Українська

Współpraca pomiędzy Qt i KDE 7 styczeń 2014. Społeczność KDE jest dumna z tego, że może ogłosić Przegląd Techniczny Szkieletów KDE 5. Szkielety 5 są wynikiem prawie trzech lat pracy nad zaplanowaniem, modularyzacją, opiniowaniem i przekształcaniem zestawu bibliotek poprzednio znanych jako KDElibs lub Platforma KDE 4 w zestaw dodatków Qt Addons, osobnych bibliotek o dobrze określonych zależnościach i możliwościach, gotowych na Qt 5. Daje to ekosystemowi Qt przydatny zestaw bibliotek wkładanych, dostarczając dodatkową funkcjonalność szerokiemu wachlarzowi zadań i platform na podstawie ponad 15 letniego doświadczenia KDE w budowaniu aplikacji. Wszystkie Szkielety są dostępne w trybie Przeglądu Technicznego od dzisiaj; ostateczne wydanie zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2014. Niektóre z dodatków Przeglądu Technicznego (w szczególności KArchive oraz Threadweaver) są bardziej dojrzałe niż inne.

Czym są Szkielety 5?

Biblioteki KDE są obecnie wspólną podstawą kodową dla (prawie) wszystkich aplikacji KDE. Dostarczają funkcjonalności wysokiego poziomu takich jak paski narzędzi i menu, sprawdzanie pisowni i dostęp do plików. Obecnie 'kdelibs' jest rozpowszechniane jako jeden zestaw powiązanych bibliotek. Dzięki wysiłkom Szkieletów KDE, biblioteki te zostały metodycznie opracowane na nowo w zestaw niezależnych, między-platformowych bibliotek, które będą dostępne dla wszystkich programistów Qt.

Szkielety KDE —opracowane jako wkład do dodatków Qt—wzbogacą Qt ,jako środowisko programistyczne, bibliotekami dostarczającymi funkcjonalność, która uprości, przyspieszy i zmniejszy koszty rozwoju z udziałem Qt. Szkielety pozbędą cię potrzeby ponownego wymyślania kluczowej funkcjonalności.

Przejście z Platformy do Szkieletów trwa od prawie trzech lat i jest implementowany przez zespół około 20 programistów (opłacanych i wolontariuszy) oraz aktywnie wspierany przez cztery firmy. Szkielety 5 składa się z 57 modułów: 19 niezależnych bibliotek (Dodatki Qt) nie wymagających żadnych zależności; 9 które wymagają bibliotek, które same w sobie są niezależne; oraz 29 które posiadają bardziej rozwinięte łańcuchy zależności. Szkielety są rozwijane według następujących Zasad Szkieletów, neutralnie względem wydawców i w otwartym procesie.

Ten artykuł z nowinek KDE przedstawia w większych szczegółach Szkielety 5.

Dostępne dzisiaj

Przegląd techniczny, który ukazał się dzisiaj, zawiera wszystkie 57 modułów, które są częścią Szkieletów 5. Dwa, ze wszystkich, są na takim poziomie dojrzałości, że mogą posłużyć za przestawienie kierunku Szkieletów: ThreadWeaver oraz KArchive. Zapraszamy programistów do wypróbowania wszystkich modułów i dania odpowiedzi zwrotnej (oraz łatek) w celu wzniesienia ich do tego samego poziomu dojrzałości.

KArchive oferuje obsługę wielu popularnych kodeków kompresji w zwartej, bogatej w funkcje i łatwej w użyciu bibliotece do pakowania i wypakowywania. Wystarczy, że podasz pliki; nie ma potrzeby wymyślać na nowo funkcji archiwizowania dla twojej aplikacji opartej na Qt! ThreadWeaver oferuje wysokopoziomowe API do zarządzania wątkami przy użyciu interfejsów opartych na zadaniach i kolejkach. Umożliwia proste planowanie wykonywania wątku poprzez określanie zależności pomiędzy wątkami i wykonywanie ich po spełnieniu tych zależności, znacznie upraszczając użycie wielu wątków. To wszystko jest od teraz dostępne w stanie do produkcji.

Tutaj można znaleźć całkowity wykaz Szkieletów; pakiety z bieżącym kodem można pobraćtutaj. Pliki binarne są także dostępne.

Przegląd Szkieletów KDE (praca w trakcie!)

Zespół obecnie pracuje nad stworzeniem szczegółowego wykazu wszystkich Szkieletów i bibliotek stron trzecich na inqlude.org, czyli aktywnym archiwum bibliotek Qt. Każdy wpis zawiera widok drzewa zależności. Diagramy zależności można także znaleźć tutaj.

Pracowanie w kierunku ostatecznego wydania

Zespół będzie udostępniał nowe wydania w cyklu miesięcznym z betą zaplanowaną na pierwszy tydzień kwietnia i ostatecznym wydaniem zaplanowanym na początek czerwca.

Plany na ten okres uwzględniają posprzątanie infrastruktury, integrację z QMake oraz pkg-config dla użytkowników nie-CMake, wprowadzenie prac nad CMake do głównego nurtu oraz ostatnia runda porządków API i opiniowania kodu. Szkielety 5 będą otwarte na zmiany API do bety, co nastąpi w kwietniu.

Ci zainteresowani śledzeniem postępów mogą pobierać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Rozmawiaj, powiadom innych i obserwuj co się dzieje: oznacz jako "KDE"

KDE zachęca ludzi do rozgłaszania informacji w sieciach społecznych. Wysyłaj historie na strony z nowinkami, używaj kanałów takich jak delicious, digg, reddit, twitter, identi.ca. Wysyłaj zrzuty ekranu na usługi takie jak Facebook, Flickr, ipernity oraz Picasa i przesyłaj je do odpowiednich grup. Nagrywaj obraz na ekranie i wysyłaj go na YouTube, Blip.tv, oraz Vimeo. Proszę oznaczaj posty i wysyłaj materiały z "KDE". To czyni je łatwiejszymi do znalezienia i daje Zespołowi ds. Promocji KDE możliwości do przeanalizowania rozgłosu dla tych wydań oprogramowania KDE.

Możesz przedyskutować tę nowinkę na Dot, stronie nowinek KDE.

microbuttons

Wesprzyj KDE

Dołącz do gry

Nowy Program wspierającego członka na rzecz KDE e.V. uznaje się za otwarty. Za €25 kwartalnie możesz zapewnić przetrwanie i wzrost międzynarodowej społeczności, tworzącej Wolne Oprogramowanie klasy światowej.


 

Globalne odnośniki nawigacji